Uzman Klinik Psikolog

Nihan Karpuz İlericiler

Aldatma

Evlilik dışı ilişkiler bir ilişkiye en çok zarar veren yaşantılardan biridir. Aldatma bazı insanlar için evliliklerinin boşanmayla sonuçlanmasına sebep olurken bazı kişiler ise evliliklerini devam ettirme yollarını arayabilirler. Aldatma bazen ilişkide olumsuz giden durumların ve problemlerin de sinyalini verebilir. Bu yüzden terapilerde çiftin ilişkisindeki diğer problemlerin de ele alınması ilişkiye faydalı olacaktır. Yapılan terapilerde evlilik dışı ilişki yaşayan eşin, terapiye katılımı, çiftin arasındaki güven duygusunun tekrar inşa edilebilmesi için göstereceği çaba çok önemlidir.

Literatür incelendiğinde aldatmanın farklı tipleri bulunmasına rağmen araştırmacılar aldatmayı genellikle; duygusal aldatma, cinsel aldatma hem duygusal hem cinsel aldatma, sanal aldatma olarak ayırmışlardır (Glass,1985). Glass ve Wright (1985) tarafından yürütülen bir çalışmada 300 kadın ve erkeğin evlilik dışı ilişkisi ve evlilik uyumu incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda kadınların daha çok duygusal aldatmayı, erkeklerinse daha çok fiziksel aldatmayı seçtiği sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalara göre aldatma yaşayan kişiler travma sonrası stres bozukluğuna benzer belirtiler göstermektedirler. Aldatılan eş depresyon, kaygı, utanç, uykusuzluk, kolayca irkilme ve istenmeyen anıların sık sık akla gelmesi gibi belirtiler yaşamaktadırlar (Maultrup, 1990; Glass ve Wright, 1997).

Synder, Garden, Baucom’a (2004) göre de aldatılan eşin dünyaya ilişkin algısı, insanlara ilişkin algısı ve kendine ilişkin algısı bozulur. Kişi artık eşinin güvenilir olduğunu, kendinin değerli olduğunu düşünmez. Ayrıca bu kişiler geleceğin belirsiz olduğunu ve hiçbir şeyin kontrol edilemez olduğunu düşünürler. Bu yüzden aldatma kişinin temel duygularından biri olan güvenlik hissini de zedeler.

Herman’a (1992) göre de bireyler kurdukları ilişkilerde, güven duygusunu yaşamayı amaç edinirler. İnsanlar ilişkilerindeki güven hissini ilişki kurdukları kişilerle bağ kurarak sahip olurlar ancak, kişi travmatik bir olay yaşadıysa güven duygusu zedelenebilir, kendi içine kapanabilir. Bu durumda kişinin iletişim kurmasını ve ilişkisinden aldığı tatmini düşürebilir.

Olson ve meslektaşları (2002)’na göre aldatılan eş üç aşamalı bir süreç yaşar: İlki kişinin duygularının değişken olduğu öfke patlamaları ve travma belirtileri gösterdiği ’tahterevalli’ evresi, ikinci evre: Kişinin olayı ve kendini sorguladığı olayı anlamlandırmaya çalıştığı evre, üçüncü evre ise: kişinin daha az tepki verdiği ve kabullenmeye çalıştığı evredir. Bu durumu yaşayan kişiler eğer bu durumla baş edemediklerini düşünüyorlarsa vakit kaybetmeden eşleriyle beraber bir uzman yardımı almalıdırlar.