Uzman Klinik Psikolog

Nihan Karpuz İlericiler

Stratejik Aile Terapisi

Stratejik Aile Terapisi yöntemleri, sadece aileyi ilgilendiren sorunlarda değil, bireysel sorunlar söz konusu olduğunda da etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu sorunların çözümüne yönelik somut hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmada kullanılabilecek değişim stratejileri oluşturmak bu yaklaşımın temel dayanak noktasıdır.

Stratejik aile terapisinde sorunların gelişimi üç yolla açıklanır:

  • Yanlış çözümler ve yaklaşımlar sorunları kronikleştirir ve pozitif geribildirim döngüsü işler.
  • Hiyerarşideki düzensizlikler.
  • Aile bireylerinden birinin diğerini gizliden koruma veya denetlemeye çalışması.

Halbuki problem; çözümün kendisidir. Müdahalenin amacı olumsuz döngüyü kırmaktır. Terapist danışanların işe yaramayan çözümü bloke etmesine yardımcı olan ve değişime destek veren kişidir.

Danışanlarla beraber durumu değerlendirir, döngüyü devam ettiren etkenleri ve nelerin kırabileceğini analiz ederek değişimi planlar.

Kaynak: DBE